FULL SNACK – SVE 810

Safates: 6

Número de seleccions: 48

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 865

Fondària mm: 900