FULL SNACK – SVE 710

Safates: 6

Número de seleccions: 36

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 750

Fondària mm: 900