Melodia

Safates: 6

Número de seleccions: 36

Display: LCD

Alçada mm: 1700

Amplada mm: 713

Fondària mm: 870