Canto x2 Touch en càpsules

Capacitat: 280 càpsules – 650 gots (ø 70-71 mm) + 300 gots (ø 57,5 mm)

Característiques: 1 contenidor per a càpsules Lavazza BLUE + 1 contenidor per a cafè en gra (capacitat: 12 l, 4,1 kg). Cada sistema alimenta una unitat d’espresso designada, permetent que es dispensin 2 varietats diferents de cafè.

Dispensa: càpsules Lavazza BLUE, cafè en gra, solubles, sucre, gots i paletines

Interfície d’usuari: Pantalla tàctil Full HD

Número de seleccions: Il·limitades a definir pel client

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 650

Fondària mm: 760