Solista

Gots: 200

Contenidors: 6

Pulsació directa

Número de seleccions:10

Display: LCD

Alçada mm: 750 – 1550 amb calaix

Amplada mm: 410

Fondària mm: 564