Opera

Gots: 620

Contenidors: 7 a 8

Pulsació directa

Número de seleccions:18

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 600

Fondària mm: 740