Opera Touch

Gots: 620

Contenidors: 7 a 8

Pulsació directa

Número de seleccions: Il·limitades a definir pel client

Pantalla tàctil Full HD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 600

Fondària mm: 740