Kikko

Gots: 500

Contenidors:  6

Pulsació directa

Número de seleccions:16

Display: LCD

Alçada mm: 1700

Amplada mm: 540

Fondària mm: 690