Kikko Max

Gots: 620

Contenidors: 6

Pulsació directa

Número de seleccions:16

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 540

Fondària mm: 660