Concerto

Gots: 500

Contenidors: de 6 a 8

Pulsació directa

Número de seleccions: 20

Display: LCD

Alçada mm: 1700

Amplada mm: 600

Fondària mm: 740