Concerto Touch

Gots: 500

Contenidors: fins a 7

Pulsació directa

Número de seleccions: Il·limitades a definir pel client

Pantalla tàctil Full HD

Alçada mm: 1700

Amplada mm: 600

Fondària mm: 740