Colibrì

Colibrì - Begudes Calentes

Gots: 170

Contenidors: de 4 a 5

Pulsació directa

Número de seleccions: 8

Display: LCD

Alçada mm: 1560

Amplada mm: 410

Fondària mm: 490