Canto

Gots: 650

Contenidors: 7 a 8

Pulsació directa

Número de seleccions:20

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 650

Fondària mm: 760