Canto Touch

Gots: 650

Contenidors: fins a 9

Pulsació directa

Número de seleccions: Il·limitades a definir pel client.

Pantalla tàctil Full HD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 650

Fondària mm: 760