Brio Up

Gots: 300

Contenidors: 6

Pulsació directa

Número de seleccions: 14

Display: LCD

Alçada mm:  1560

Amplada mm: 540

Fondària mm: 605