Astro

Gots: 650

Contenidors: 7

Pulsació directa

Número de seleccions:18

Display: LCD

Alçada mm: 1830

Amplada mm: 650

Fondària mm: 742